Skip to the content
Menu

DD2 står bag et spændende projekt om Individuel Diabetesbehandling i Almen praksis (IDA) i Region Syddanmark og Region Sjælland.

De praktiserende læger behandler over 80% af alle personer med type 2 diabetes. Projektet er designet, så resultaterne let og simpelt kan implementeres i praksis.

 

Formål med IDA

Formålet med projektet er, at forbedre behandlingen af type 2 diabetes igennem en individualiseret behandling og dermed reducere medicinforbruget, bivirkninger og diabetesrelaterede komplikationer. Altså mindre, men mere effektiv medicin til den enkelte patient. Håbet er samtidigt at forbedre livskvaliteten for den enkelte person med type 2 diabetes.

Projektet er et randomiseret klinisk forsøg, som følger to grupper. En interventionsgruppe som modtager individuel behandling, og en kontrolgruppe som modtager vanlig behandling af type 2 diabetes.

 

Deltagelse i IDA

Der er lukket for deltagelse i IDA pr. 1. juli 2018. Personer over 18 år med type 2 diabetes diagnosticeret efter den 1. januar 2009, har kunne deltage i IDA, hvis de også er med i DD2.  Projektet kører kun i Region Syddanmark og Region Sjælland.

 

InterWalk er en applikation til iPhone og iPod, som tilbyder et let tilgængeligt intervalgangsprogram.

Når du går intervalgang med InterWalk, går du skiftevis 3 minutter i middel tempo, 3 minutter i hurtigt tempo, 3 minutter i middel tempo mv.

InterWalk kan udføres på alle niveauer og er konstrueret således, at den kan tilpasses din fysiske formåen. Du skal indtaste: højde, vægt, køn og cpr-nummer.

InterWalk har en indbygget speaker, som guider dig til at gå i det rette tempo, der passer til dit fysiske niveau.

InterWalk er udviklet af læger og forskere i DD2-projektet i samarbejde med kommuner og Diabetesforeningen. Når du bruger InterWalk, leverer du data til diabetesforskningen i DD2-projektet.

 

Intervalgang er en motionsform bestående af intervaller, hvor der varieres mellem hurtig og langsom gang. Intervalgang er dog stadig en skånsom motionsform og kan derfor udføres af de fleste - også personer, som ikke tidligere har været aktive, dvs. det kan gennemføres på alle niveauer.

Intervalgang har desuden vist sig at være en mere effektiv motionsform for personer med type 2-diabetes sammenlignet med almindelig gang.

Hvorfor intervalgang?

  • Forbedrer konditionen
  • Forbedrer kolesterol
  • Mindsker skadeligt fedt omkring organer
  • Har en positiv indvirkning på blodsukkeret
  • Godt alternativ for dig, som ikke kan tåle belastning ved løb
  • Nem motion, som ikke kræver udstyr

Hvordan udføres intervalgang?

Intervalgang foregår ved skiftevis at gå hurtig og langsom gang i 3 minutters intervaller.

De optimale retningslinjer for intervalgang er fem gange ugentligt af én times varighed. 

Start ud med kortere varighed og færre gange, f.eks. 1-2 gange om ugen af 20 minutter. Øg derefter gradvist antal og/eller varighed indtil de optimale retningslinjer er nået. Målet efter de første to uger kan være 3 gange ugentligt af 30 minutters varighed.

DD2-kohorten indgår i et studie om diabetisk polyneuropati i samarbejde med Michigan Universitet, Oxford Universitet, Aarhus Universitet og Odense Universitetshospital.

Formål:
- At undersøge prævalensen af mulig diabetisk polyneuropati og smertefuld diabetisk polyneuropati.
- At undersøge patientkarakteristik og livsstilsfaktorer associeret med mulig diabetisk polyneuropati og smertefuld diabetisk polyneuropati.
- At undersøge påvirkningen af mulig diabetisk polyneuropati og smertefuld polyneuropati på mental sundhed.

Endnu et studie vedrørende diabetisk polyneuropati er på vej i samarbejde med ovenstående samarbejdspartnere.

Læs den første artikel i studiet her.

DD2 og Immunovia AB, Sverige, samarbejder i et nyt studie vedrørende tidlig opsporing af bugspytkirtelkræft.

Formålet er, at undersøge om bugspytkirtelkræft kan opspores tidligt ved anvendelse af en ny teknik, hvor adskillige biomarkører i blodet måles på samme tid og efterfølgende analyseres via computer.

 

Digital individuel behandling og coaching af type 2 diabetes i almen praksis baseret på beslutnings-støtte (DICTA).

Formålet er at forbedre behandlingen for patienter med type 2 diabetes via en IT-understøttet livsstils- og behandlingsintervention.

Interventionen vil: 
1) Muliggøre individualiseret behandling af høj kvalitet i almen praksis
2) Give patienter mulighed for at forbedre deres livsstil
3) Lette samarbejdet mellem hospitaler, kommuner og praktiserende læger

Projektet udføres i samarbejde med forskningsenheden for almen praksis, Syddansk Universitet, Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes (DD2) og de praktiserende læger tilknyttet dette projekt, Steno Diabetes Center Odense, Steno Diabetes Center Sjælland, Liva Healthcare A/S, Cambio Healthcare Systems A/S og CGM A/S.

Studiet er godkendt af den regionale etiske komité i Region Syddanmark samt af Datatilsynet.

DICTA-studiet finansieres af Novo Nordisk Fonden under Steno Collaborative Grant. LIVA Healthcare A/S, Cambio Healthcare Systems A/S medfinansierer studiets drift, mens Syddansk Universitet til dels medfinansierer forskningstiden.

Hvad er DD2

Få et overblik på 2 minutter