Skip to the content
Menu

Du kan gøre en forskel

Vær med til at gøre behandlingen af type 2 diabetes endnu bedre

Med din hjælp kan vi sammen skabe bedre og mere individuelle behandlinger, som mindsker risikoen for følgesygdomme, og som øger livskvaliteten hos personer med type 2 diabetes.

Tilmeld dig DD2 og gør
en forskel for diabetes-forskningen

Deltagelse er frivillig og uden forpligtelser. Du kan til enhver tid framelde dig ved at kontakte os. Framelding påvirker ikke din behandling.

Your comment

DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes

På vej mod individuel behandling og højere livskvalitet

Flere og flere danskere får type 2 diabetes, og ofte er sygdommen fulgt af en række følgesygdomme, der kan forringe livskvaliteten markant.

I DD2 ser vi derfor et behov for nye og mere effektive behandlinger, som er målrettet den enkelte. Målet for DD2 er, at alle med type 2 diabetes kan blive tilbudt et behandlingstilbud skræddersyet efter den enkeltes individuelle behov.

Men for at kunne nå i mål er vi afhængige af, at personer med type 2 diabetes bidrager med blodprøver og data til vores biobank og database.

Som deltager i DD2 skal du blot møde op én gang i 30 minutter på et undersøgelsessted nær dig for at gøre en forskel for diabetesforskningen og andre personer med type 2 diabetes. Her får du taget en blod- og urinprøve, og du får også et kort spørgeskema, som du skal besvare. Når du er færdig, har du givet et vigtigt bidrag til at gøre behandlingen af type 2 diabetes endnu bedre.

Vidste du at:

12.3tusinde

Allerede har doneret deres blod og data til DD2

30min

På så kort tid kan du også bidrage til forskningen

DD2-deltagelse i 3 trin

Sådan foregår undersøgelsen

01

Er du over 18 år og har fået konstateret type 2 diabetes indenfor de sidste to år, kan du være
med i DD2.
Du tilmelder dig DD2 via formularen her på siden.

02

Efter du har tilmeldt dig, vil du blive kontaktet med nærmere information om dit undersøgelsessted. Undersøgelsen vil altid blive udført af en læge, sygeplejerske eller andet sundhedsfagligt personale.

03

På undersøgelsesstedet får du taget blod- og urinprøver. Du får også et kort spørgeskema, som du skal besvare. Det tager samlet 30 minutter.
Når du er færdig, har du bidraget til diabetesforskningen. Tak for hjælpen.

Deltagerinformation om DD2

Det skal du vide, inden du tilmelder dig forskningen

Din deltagelse i forskningen er helt frivillig, og inden du eventuelt underskriver samtykkeerklæringen, får du både skriftlig og mundtlig information om projektet.

DD2 opbevarer og anvender dine data, herunder blod- og urinprøver, til forskning i type 2 diabetes i henhold til de godkendelser, der foreligger fra den videnskabsetiske komite og datatilsynet. Behandlingen af oplysninger om dig, herunder oplysninger fra dine blodprøver og væv, sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven og sundhedsloven. DD2 er dataansvarlig og kan give dig mere information om databeskyttelsesreglerne og dine rettigheder. Ingen personer kan identificeres i de data, som anvendes i videnskabelige artikler, hvorfor deltagelse heri sker anonymt.

Deltagelse påvirker ikke din nuværende eller fremtidige behandling. Dine prøver nedfryses og opbevares til senere analyse. Der forekommer derfor ikke umiddelbart nogen resultater, som kan anvendes i din behandling.

Der er ingen risiko forbundet med at deltage. Blodprøven fra armen kan i meget sjældne tilfælde kortvarigt give et blåt mærke eller infektion.

Forskningsresultaterne bliver offentliggjort i nationale og internationale tidsskrifter. De kan også ses her på siden i vores projektoverblik.

Du har mulighed for at klage over en utilfredsstillende sundhedsfaglig behandling. Du kan sende klagen til Styrelsen for Patientklager.

Hjemmeside: www.stpk.dk

E-mail: stpk@stpk.dk

Tlf.: +45 72 33 05 00

 

Du kan evt. få hjælp hertil fra regionernes patientvejledere. Se nærmere herom på www.sundhed.dk

DD2 er en fælles indsats for fremtidens individualiserede behandling af type 2 diabetes

Jens Steen Nielsen, Programleder i DD2

Dit bidrag er afgørende for diabetesforskningen

I Danmark har mere end 200.000 mennesker fået stillet diagnosen type 2 diabetes. Dagligt får mere end 40 danskere stillet diagnosen. Hertil kommer et skyggetal, der dækker over dem, der har diabetes uden at vide det.

Type 2 diabetes kan forkorte livet og forringe livskvaliteten på grund af den øgede risiko for alvorlige følgesygdomme, der især påvirker kredsløbet, synet, følesansen og nyrerne.

Udover de høje menneskelige omkostninger forårsaget af sygdommen så koster type 2 diabetes det danske samfund mere end 30 milliarder kroner om året til fx tabt arbejdsfortjeneste, udgifter til behandling, pleje og medicinudgifter (kilde: Diabetes.dk, citeret 22-06-2021). For at bremse og forebygge denne udvikling har vi oprettet en biobank, hvor vi indsamler data og blod- og urinprøver fra personer med type 2 diabetes. Den viden, som vi kan få herfra, kan vi sammenkoble med offentlige sundhedsregistre.

Det giver unikke muligheder for at følge forskellige udviklinger i sygdomsforløbet og spore tendenser. Herved opnås en bedre forståelse af, hvem der udvikler og ikke udvikler følgesygdomme. Den viden er der brug for i diabetesforskningen for at kunne tilpasse behandlingen til den enkelte person med type 2 diabetes.

Tilmeld dig DD2 og gør en forskel for diabetesforskningen

Your comment

Hvad er DD2

Få et overblik på 2 minutter