Skip to the content
Menu

Det er nemt for praksis at være med i DD2.
Der er kun 1 registrering/blodprøve pr. patient, og opgaven kan varetages af praksispersonalet. Tidsforbrug ca. 30 min.

Trin 1
Praksis tilmelder sig til DD2.
DD2 tilbyder altid besøg af en konsulent, der fortæller om DD2 og hjælper praksis godt i gang med opgaven omkring registrering.

Trin 2
Praksis finder egnede personer med type 2 diabetes som informeres om deltagelse i DD2. Informationen kan foregå ved den almindelige diabeteskontrol.

Trin 3
Praksis sender en invitation til patienten via WebPatient og aftaler en ny tid. Patienten giver samtykke og besvarer et kort spørgeskema online inden den aftalte tid.

Trin 4
Spørgeskemaet færdiggøres i praksis med diabetesdebut,  hofte-/taljemål, vægt og hvilepuls. 

Trin 5
Der tages faste blod- og urinprøve, som sendes til laboratoriet via transport-ordningen.

Trin 6
Honorar: ca. 445 kr. pr. patient via selvstændigt ydelsesnummer og uafhængigt af kronikerhonoraret. 

 

Interesseret? 
Tilmeld din praksis her


Sammen skaber vi bedre behandlinger, der mindsker risikoen for følgesygdomme
og forbedrer livskvaliteten for personer med type 2 diabetes.