Skip to the content
Menu

Formål med DD2

Formålet med DD2 er at finde den rigtige behandling til den enkelte patient baseret på den patientens metabolisme og genetik. Dette vil reducere type 2 diabetesrelaterede komplikationer og forbedre livskvaliteten hos patienterne.


Der er brug for forskning

Type 2 diabetes er en almindelig sygdom, men sygdomsforløbene er meget forskellige. Nogle er nemme at behandle, mens andre er svære at få under ordentlig kontrol trods stor kvalificeret indsats. Mange får aldrig nogen følgesygdomme, mens andre får det hurtigt, eller endda før diabetesen har givet sig til kende.

Type 2 diabetes er ikke en ensartet sygdom, men udslag af muligvis helt forskellige sygdomme. Blandt andet derfor er der brug for mere forskning, og det er nødvendigt, at både almen praksis og ambulatorier er med til at sikre fortsat forskning.

 

Brug af biobank

Ved at skabe en biobank, giver det mulighed for at afprøve en række forskellige teorier. Udover blodprøverne skal der bruges nogle få øvrige oplysninger som alder, vægt, abdominal omfang og lignende. Data fra blodprøverne kan sammenkodes med data fra mange af de registre, der eksisterer. Data krypteres, så den enkelte patient ikke kan identificeres, når det udleveres. Ved at sammenkode oplysningerne er det muligt at finde frem til en lang række sammenhænge, som på sigt kan give en større forståelse af, hvad diabetes er og dermed forhåbentlig også en bedre behandling.

 

Målsætning

Det er målet, at de fleste nydiagnostiserede type 2 diabetespatienter deltager. Derfor er det vigtigt at få så mange praksis og ambulatorier som muligt til at deltage.

 

DD2 støttes af

DD2 er nationalt. Indsamlingen af prøverne sker i samarbejde med praktiserende læger, Steno Diabetes Centre, diabetesambulatorier og kommunale sundhedscentre. Driften er finansieret af Regionerne og Novo Nordisk Fonden.

Hvad er DD2

Få et overblik på 2 minutter