Skip to the content
Menu

Webinar om øjenscreening af personer med type 2 diabetes

Hvordan italesættes, fortolkes og håndteres diabetisk øjenscreening bedst ved diabeteskonsultationer i almen praksis? Hør klinisk professor Jakob Grauslund fortælle om det på vores seneste webinar. Han vil samtidig også præsentere essensen af de nye nationale retningslinjer for diabetisk øjenscreening. Jakob Grauslund er som altid en rigtig god formidler og giver en god indsi ...

Ny bevilling til DD2 sikrer driften og datahåndteringen til ny forskning i 5 år

Programleder Jens Steen Nielsen (tv) og forskningschef Kurt Højlund (th) Novo Nordisk Fonden har bevilget 25 millioner kroner, som fra årsskiftet sikrer driften og udvidelsen af DD2 de næste fem år. Samtidigt etablerer fonden en forskningspulje på yderligere 25 millioner kroner, som er øremærket til forskningsprojekter baseret på netop DD2.Derudover har alle fem Steno Diabetes ...

Læsevenlig udgave af udvalgte videnskabelige publikationer

Er du interesseret i at læse mere om forskningen i DD2 uden at skulle igennem vores videnskabelige publikationer? Så tag et kig på vores forskningsblade, som er en læsevenlig udgave af udvalgte videnskabelige publikationer. Du finder dem lige her. ...

7 studier med DD2-data på den europæiske diabetes-forenings årsmøde (EASD)

Igen i år er DD2 stærkt repræsenteret, når EASD afholdes først i oktober. Hele 7 studier, der har anvendt data fra DD2, bliver præsenteret i det videnskabelige program. I DD2 er vi selvfølgelig utroligt glade for at se, at de data, som vi indsamler, bliver anvendt til forskning. Formålet med EASD er netop at fremme og støtte forskning inden for diabetesområdet, dele den opnåed ...

Fysisk aktivitet hos personer med type 2 diabetes (webinar)

Mange personer med nydiagnosticeret type 2 diabetes har et polariseret fysisk aktivitetsmønster, hvilket ikke nødvendigvis er fordelagtigt for den daglige glukosekontrol eller kardiovaskulære sundhed. På dette webinar kan du høre Sidsel Louise Domazet, ph.-d. og postdoc ved Steno Diabetes Center Odense redegøre for den nyeste viden inden for fysisk aktivitet hos personer med t ...

Lav fødselsvægt giver større risiko for type 2 diabetes - ny forskning med DD2-data

"Det er helt unikt for Danmark, at vi både har data til stede og i en så høj kvalitet, at vi har kunne lave det her studie" siger lektor og programleder i DD2 Jens Steen Nielsen. Ca. 9.000 personer med type 2 diabetes fra DD2-databasen er blevet koblet med fødselsregisteret og danner grundlag for det nye banebrydende studie, som viser, at jo lavere fødselsvægt man har, jo høje ...

Hvad er DD2

Få et overblik på 2 minutter