Skip to the content
Menu

Danmark blandt Europas 3 bedste til at behandle diabetes

Danmark blandt Europas 3 bedste til at behandle diabetes

Danske diabetikere hører til blandt dem i Europa, der får den bedste behandling - kun svenskere og hollændere er i bedre hænder. Det viser Euro Diabetes Index 2014, som offentliggøres onsdag morgen i Wien.

"En hovedgrund til, at vi ligger så fint i det europæiske selskab, er vores systematiske indsats," siger Jens Sandahl Christiansen og nævner som eksempel forskningen og patientbehandlingen i DD2, Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes.


"Det er dejligt for både diabetikere og vi behandlere, at den store, systematiske diabetesindsats herhjemme slår så markant igennem i det europæiske index," siger professor ved Aarhus Universitet, Jens Sandahl Christiansen.
Han har været rådgiver for den ekspertgruppe, der har rangordnet 30 europæiske lande, og det er en lang række af faktorer, der er lagt ind i bedømmelsen.


"Eksperterne har blandt andet set på vores systematiske opfølgning af patienterne, på dataindsamlingen, på vores diabetesskoler, og hvor hurtigt ny medicin indføres. Desuden er også elementer om adgangen til både læger, sygeplejersker og øjenundersøgelser med," siger professor Jens Sandahl Christiansen.
Danmark har ligget i toppen i det europæiske index gennem mange år i hård konkurrence med særligt Holland og var for seks år siden faktisk på førstepladsen.


DD2 er på vej til at blive et af verdens største diabetesprojekter, og et af de resultater, DD2 allerede har givet, er for eksempel, at alle, der er med i DD2, og som nu får diabetes, har mulighed for at få deres genetiske profil afklaret. Det vil fremover føre til, at alle får tilbudt lige præcist den behandling, der bedst og mest økonomisk hjælper dem.
Netop nu lægger DD2 op til et tættere samarbejde mellem almen praksis, ambulatorierne og kommunerne, og diabeteslægerne tror på, det vil betyde væsentlige behandlingsfremskridt for diabetikerne.
- Der er vi meget langt fremme - og længere end andre lande - så vi ser frem til og håber på en endnu bedre placering næste gang, siger Jens Sandahl Christiansen.


Offentliggørelsen sker i forbindelse med 50 års jubilæumskonferencen i Den europæiske sammenslutning af diabetesforskere.

Kontakt:
Professor Jens Sandahl Christiansen, Aarhus Universitet: 40 15 65 11
Projektleder i DD2 Jens Steen Nielsen: 21 60 90 32

Hvad er DD2

Få et overblik på 2 minutter