Skip to the content
Menu

Henning Beck-Nielsen er professor ved Syddansk Universitet i Odense og overlæge ved Endokrinologisk Afdeling M på Odense Universitetshospital. Han er forsker og er nået usædvanligt vidt ad den bane, men han har altid taget sig tid og kræfter til patientkontakten, fordi han har troet på - og senere dokumenteret - at der er store gevinster i at lære diabetikere at passe på sig selv.

Bl.a. derfor har han skrevet boget "Angsten er der jo altid" - om angsten for lave blodsukre - og lagt stor vægt på beskrivelsen af, hvordan patienter kan mestre egen sygdom med både fysiske og psykiske belastninger.

Henning Beck-Nielsen har tidligere ledet Endokrinologisk Afdeling M og dens forskningsenhed, men koncentrerer sig nu om sin egen forskning og de to projekter, han er bestyrelsesformand og øverste leder af: Forskningsprojektet DD2 og Det Danske Diabetes Akademi, som er en national forskningsinstitution, stiftet på en bevilling på mere end 200 mio. kroner fra Novo Nordisk Fonden. Akademiets opgave er at uddanne fremtidens diabetesforskere og derigennem fremtidens diabeteslæger. DD2 er skabt via donationer fra bl.a. Det Strategiske Forskningsråd, Region Syddanmark og Novo Nordisk. Blandt de første resultater i DD2 er, at type 2 diabetes ikke er én sygdom, som man tidligere har troet, men mindst ti forskellige sygdomme, som kræver forskellige behandlinger.

Type 1 og type 2 diabetes skyldes ikke samme sygdom

Henning Beck-Nielsen var blandt de første i verden, som opdagede, at type 1 diabetes og type 2 diabetes ikke skyldes samme sygdom, nemlig mangel på hormonet insulin. Derimod får man type 2 diabetes, fordi ens celler ikke kan reagere på insulin, hvorefter sukkeret hober sig op i blodet. Denne forståelse af insulinresistens har været afgørende for den moderne behandling af type 2 diabetes, som hvert 20. menneske i verden lider af.

Han er også manden bag den såkaldte fynske model for diabetesbehandling, der har vist sig at forbedre både patienternes livskvalitet og livslængde. Princippet er at sætte meget tidligt ind over for sygdommens komplikationer, bl.a. gennem en grundig undervisning af både diabetikere og behandlere på hospitalernes diabetesskoler. I øvrigt et system, der kom til at danne forbillede for patientskoler inden for en række andre sygdomsområder.

"Det er 10 gange dyrere for samfundet at behandle en diabetiker på sygehuset end at forebygge og behandle ambulant. Så det er i alles interesse at stille diagnosen så tidligt som muligt for at undgå alvorlige komplikationer såsom blodpropper, amputationer og blindhed. Desværre opdager mange danskere stadigvæk alt for sent, at de har sukkersyge," siger Henning Beck-Nielsen. Hans seneste forskning har dokumenteret, at en effekt af hans fynske model er, at antallet af diabetesrelaterede amputationer er faldet med 10-15 pct. årligt gennem de seneste 16 år, hvor hans behandlingstanker er realiseret. Henning Beck-Nielsen har forsket i diabetes siden 1974, og hans resultaters betydning for vores viden om type 2 diabetes har været stor. Fx var han blandt de første til at vise, at overvægt, fed mad og mangel på motion spiller en afgørende rolle for udviklingen af diabetes.

Modtaget en række videnskabelige priser

Henning Beck-Nielsen har modtaget en række videnskabelige priser, bl.a. Hagedorn Prisen, Novo Nordisk Prisen og den tyske Poul Langerhans-medalje. Det tyske diabetesselskab, der har indstiftet denne pris, gav den til Beck-Nielsen for "hans enestående videnskabelige arbejde, der har fået os til at forstå, hvorfor nogle mennesker får type 2 diabetes."

 

Videnskabelig produktion fra Henning Beck-Nielsen

Publikationer og citationer

I alt 487, inkl. 30 bogkapitler. Web of Science angiver 627 publikationer inkl. abstracts, der er citeret mere end 16500 gange. H-index 67.

Videnskabelig "impact"

Enkelte punkter skal kort fremhæves:

Henning Beck-Nielsen

- var blandt de første til at beskrive insulinreceptoren hos mennesker,

- var blandt de første til at beskrive insulinresistens hos mennesker,

- viste som den første, at insulinresistens hos type 2 diabetikere skyldes nedsat glykogensyntaseaktivitet

- dette er blevet bekræftet i utallige arbejder og er nu et faktum,

- viste som den første, at insulinresistens kan behandles med diæt,

- beskrev sammen med norske forskere den første insulinreceptordefekt, som medfører lipodystrofi og diabetes (New England Journal of Medicine).

Henning Beck-Nielsen og hans forskningsgruppe:

- viste som de første, at insulinresistens allerede er til stede hos slægtninge, som derved har stor risiko for type 2 diabetes. Dette har stor betydning for forståelse af sygdommens naturhistorie og for screeningen for type 2 diabetes. Screeninger på denne baggrund gennemføres i USA.

Sammenfattende:

- Om patofysiologien for type 2 diabetes kan konkluderes, at de nævnte arbejder har sat fokus på årsag og behandling, hvilket har medvirket til, at sygdommen i dag opfattes som en seriøs sygdom og behandles herefter. Dette var ikke tilfældet, da Henning Beck-Nielsen startede i 1974. Et arbejde i The Lancet har vist, at den forbedrede behandling også har resulteret i en nedsat dødelighed af type 2 diabetes i Danmark!

- På basis af den patofysiologiske viden om insulinresistens i skeletmuskulatur i lever og nedsat betacellefunktion har Henning Beck-Nielsen og hans forskningsgruppe udviklet et nyt koncept for behandling af type 2 diabetes: tripleterapi, der nærmest kan normalisere blodglukoseværdierne døgnet igennem.

 

Hvad er DD2

Få et overblik på 2 minutter