Skip to the content
Menu

Ny spørgeskemaundersøgelse skal identificere behov og ressourcer blandt personer under 45-årige med type 2 diabetes

Hvilke særlige behov og udfordringer oplever man, når man er yngre end de "normale ældre" med type 2 diabetes? Og hvilke ressourcer er der hos disse yngre patienter?

Disse spørgsmål skal besvares gennem en ny spørgeskemaundersøgelse for at skabe viden om psykosociale forhold i en ny og voksende patientgruppe. Invitation til at besvare et online-skema er netop udsendt til ca. 500 personer med type 2 diabetes. De inkluderede patienter er 45 år eller derunder og indgår i DD2-kohorten.

Incidensen af type 2 diabetes blandt yngre under 45 år er stigende. International forskning peger på, at de yngre patienter har andre behov for information og støtte end de ældre patienter. De yngre oplever desuden større psykosocial belastning af sygdommen.

"Viden om de yngre patienters særlige behov og udfordringer er helt essentielt, for at vi kan tilbyde relevant støtte og forbedre de yngres sygdomshåndtering gennem livets mange faser", siger Anne Bo, som er ph.d.-studerende på Institut for Folkesundhed i Aarhus ,og som har stået for udformningen af spørgeskemaet. Spørgeskemaundersøgelsen indgår i hendes ph.d.-studie, som anvender både kvantitative og kvalitative metoder til at identificere sundhedsfremmeindsatser for den særlige målgruppe med såkaldt "early onset type 2 diabetes".

Lektor, forskningsleder og hovedvejleder i ph.d.-projektet Helle Terkildsen Maindal understreger: "Der er et stort behov for at tage type 2 diabetes alvorligt hos yngre patienter. Gennem en grundig forskning kan vi få viden om, hvor vi kan gøre brug af vanlig praksis, og hvor vi bør udvikle nye måder at støtte fx yngre familier på. Vi må kunne finde alternativer til de eksisterende kurser, som ofte ligger midt i arbejdstiden, og hvor hovedparten af deltagerne er pensionister".

Projektet udføres i samarbejde mellem DD2 og Aarhus Universitet.

Hvad er DD2

Få et overblik på 2 minutter