Skip to the content
Menu

Ny bestyrelse og fagligt rådgivningsforum i DD2

Bestyrelse

Bestyrelsens primære opgave er at sikre DD2's nationale forankring og facilitere strategien for indsamlingen at prøver i DD2 i hele landet. 

Bestyrelsen mødes en gang årligt og består af:

Allan Flyvbjerg, Centerdirektør Steno Diabetes Center Copenhagen
Troels Krarup Hansen, Centerdirektør Steno Diabetes Center Aarhus
Lise Tarnow, Centerdirektør Steno Diabetes Center Sjælland
Poul Erik Jakobsen, Centerdirektør Steno Diabetes Center Nordjylland
Jan Erik Henriksen, Centerdirektør Steno Diabetes Center Odense (formand)

 

Fagligt rådgivningsforum

Kerneopgaverne i det faglige rådgivningsforum er at definere hvilket materiale, der skal indsamles, bidrage til optimering af materialeindsamlingen og fremme anvendelsen af materialerne til forskning og udvikling.

Det faglige rådgivningsforum mødes 3-4 gange årligt og består af:

Professor Henning Beck-Nielsen (formand)
Klinisk professor Jørgen Rungby
Professor Henrik Toft Sørensen
Post doc, phd og læge Rasmus Køster-Rasmussen
Lektor, dr. med., overlæge Henrik Vestergaard
Centerdirektør Steno Diabetes Center Sjælland Lise Tarnow
Forskningschef, professor Niels Jessen
Enhedschef Annelli Sandbæk
Professor Niels Ejskjær
Almen praksis professor Jette Kolding Kristensen
Professor Kurt Højlund
Professor Jens Søndergaard

Hvad er DD2

Få et overblik på 2 minutter