Skip to the content
Menu

Stress og symptomer på depression belaster yngre voksne med type 2 diabetes

Stress og symptomer på depression belaster yngre voksne med type 2 diabetes
Næsten halvdelen af 20-45-årige med type 2 diabetes oplever alvorlig stress eller symptomer på depression. Det viser et nyt spørgeskemastudie (Bo et al. 2019) fra Aarhus Universitet blandt 216 af DD2’s yngre deltagere. Desuden oplevede hver fjerde deltager høj ”diabetes distress”, som er den psykiske belastning af sygdommen. Et tidligere DD2-basseret studie har vist, at voksne med tidligt indsættende type 2 diabetes er en højrisikogruppe (Bo et al. 2018). ”Vores nye studie viser et behov for alderstilpassede indsatser, der kan favne de psykosociale problemstillinger for at forbedre fremtidsudsigterne i denne yngre type 2 diabetesmålgruppe” fortæller kandidat i folkesundhedsvidenskab og ph.d. Anne Bo, som er førsteforfatter på studiet.

Fakta
I Danmark lever ca. 235.000 personer med type 2 diabetes, og omkring 16.000 er under 45 år (Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme). Studiet er publiceret i Diabetic Medicine og er en del af et nyligt gennemført ph.d. projekt ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet i samarbejde med DD2. Studiet er finansieret af Danish Diabetes Academy, Aarhus Universitet og Region Midtjylland.

Bo, A., F. Pouwer, L. Juul, SK Nicolaisen, and H. T. Maindal. 2019. “Prevalence and Correlates of Diabetes Distress, Perceived Stress and Depressive Symptoms among Adults with Early-Onset Type 2 Diabetes: Cross-Sectional Survey Results from the Danish DD2-Study.” Diabetic Medicine 23 July.

Bo, A., R. W. Thomsen, J. S. Nielsen, S. K. Nicolaisen, H. Beck-Nielsen, J. Rungby, H. T. Sørensen, T. K. Hansen, J. Søndergaard, S. Friborg, T. Lauritzen, and H. T. Maindal. 2018. “Early-Onset Type 2 Diabetes: Age Gradient in Clinical and Behavioural Risk Factors in 5115 Persons with Newly Diagnosed Type 2 Diabetes—Results from the DD2 Study.” Diabetes/Metabolism Research and Reviews 34(3).


Læs hele artiklen her.

 

Hvad er DD2

Få et overblik på 2 minutter