Skip to the content
Menu

Invitation til Ph.d. forsvar med data fra DD2 tirsdag den 4. juni

På baggrund af registerdata og spørgeskemadata (fra DD2) har studiet afdækket væsentlige problemer og behandlings- og støtte behov blandt yngre voksne i alderen 20-45 år med type 2 diabetes. I Danmark er det ca. 6% af personer med type 2 diabetes, som er under 45 år. Internationalt er denne gruppe karakteriseret af en ret alvorlig risikoprofil, både fysisk og psykosocialt. I Danmark har gruppen ind til nu været ubeskrevet, så Ph.d. projektets studier giver vigtig ny viden om en voksende og sårbar målgruppe.

Se invitationen til Ph.d. forsvaret her.

Hvad er DD2

Få et overblik på 2 minutter