Skip to the content
Menu

DD2 søger konsulent til fremme af diabetesforskningen

Er du god til at skabe relationer, og er du en holdspiller, der fungerer godt i et alsidigt og uhøjtideligt miljø? Har du en god viden om sundhedssystemet og lyst til en selvstændig og udadvendt hverdag med kontakt til almen praksis og hospitaler? Så kan du være vores nye kollega.

DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes under Steno Diabetes Center Odense søger en ny kollega til en spændende og alsidig stilling, hvor du skal vedligeholde og udvikle vores relationer til almen praksis. Ansættelsen er tidsbegrænset i projektperioden frem til den 31. december 2022. Tiltrædelse den 1. december 2019 eller hurtigst muligt derefter. Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer. En tilsvarende funktion findes allerede for Østdanmark, og der vil derfor være sparring og tæt dialog mellem de to områder. Du vil have stor indflydelse på at præge og opbygge dit område i samarbejde med det øvrige team.

Dit nye job
Du vil i samarbejde med teamet fungere som DD2-centrets bindeled til primært almen praksis men også hospitaler og eventuelt kommuner i dit område. Din dagligdag vil bestå i at planlægge, kontakte og besøge læger og personale i almen praksis og fortælle om DD2-projektet med henblik på at få praksis med i projektet og dermed øge indrulleringen af personer med type 2 diabetes i DD2’s biobank og database. Derudover vil der også være opgaver i forbindelse med opstart eller fastholdelse af relationen til laboratorierne, der modtager og behandler blodprøverne fra almen praksis, og ambulatorierne, hvorigennem det også er muligt at indrullere til DD2. Du vil også skulle deltage i praksisdage og lignende arrangementer.

Du vil få ansvaret for at følge op på indrulleringen i dit område både fra almen praksis og ambulatorier og skabe de nødvendige relationer, der kan understøtte indrulleringen og synligøre DD2’s mål.

Der vil også være øvrige administrative opgaver forbundet med stillingen. Herunder opgaver i relation til programlederen, deltagelse i projekter som DD2 er en del af samt planlægning og afholdelse af møder, udarbejdelse af dagsordener og materiale mv. til bl.a. DD2’s faglige rådgivningsforum.

Du vil få en varieret hverdag og har stor medbestemmelse på, hvordan du disponerer arbejdet. Da vi er et lille team, er det naturligt, at du også byder ind på ad-hoc opgaver, som dukker op.

Din baggrund
• Du har en sundhedsfaglig baggrund, gerne med kendskab til implementering af nye tiltag i almen praksis eller andre steder i sundhedssystemet
• Du kender dagligdagen i almen praksis og evt. også på hospitalerne godt
• Du har lyst til at drive kontakten til almen praksis både via telefon, mail, breve og personligt fremmøde
• Du kender til processen omkring blodprøvetagning og håndtering af prøver
• Du formidler information på en behagelig men også præcis og konkret måde
• Du er god til at følge op på igangsatte initiativer
• Du er hurtig til at sætte dig ind i nye områder og arbejder målrettet, struktureret og selvstændigt
• Du er fuld af gåpåmod - ansvarlig, initiativrig, serviceminded og en god holdspiller
• Derudover er det en fordel, hvis du har egen bil

Vi tilbyder dig
• Selvstændige og spændende opgaver i et afslappet, uhøjtideligt, men travlt og afvekslende miljø
• Engagerede kollegaer som du vil kunne sparre med
• Fleksibilitet i forhold til selv at præge dine arbejdsopgaver og din arbejdsdag

Dit nye arbejdssted
DD2 arbejder med at optimere og individualisere behandlingen af personer med type 2 diabetes. Det gør vi ved at indsamle viden og blod- og urinprøver blandt personer med type 2 diabetes, som anvendes til forskning. DD2 indgår i flere studier med fokus på optimering af behandlingen af type 2 diabetes. DD2 startede i 2010 og har i dag en biobank og en forskningsdatabase på et højt internationalt niveau. DD2 er eksternt finansieret bl.a. af Novo Nordisk Fonden, og kontoret er placeret i Odense i lokaler på Odense Universitetshospital i tilknytning til Steno Diabetes Center Odense. DD2 har mange partnere, som er placeret i hele Danmark. Se mere på www.dd2.dk. Vi arbejder i et lille og meget fleksibelt team, hvor alle har en varieret dagligdag. Det er vigtigt, at du kan deltage aktivt i dette og kan håndtere skiftende deadlines og arbejdsprioriteringer, ligesom der vil være perioder, hvor du i samarbejde med teamet vil skulle udføre opgaver ud over jobbeskrivelsen.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst, hvor den ansættende myndighed er Region Syddanmark. Befordringsgodtgørelse udbetales i henhold til OUH’s regler. Hvis du kommer fra et ansættelsesforhold udenfor Region Syddanmark, vil der være 3 måneders prøvetid. Inden ansættelsen forventer vi at indhente referencer.

Spørgsmål
Du er velkommen til at kontakte programleder Jens Steen Nielsen på j.s.nielsen@rsyd.dk eller 21 60 90 32, hvis du har spørgsmål til jobbet.

Din ansøgning
Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV og øvrige relevante dokumenter. Der er ansøgningsfrist den 13. oktober, og vi forventer at afholde samtaler den 23. oktober.

Søg jobbet her

Hvad er DD2

Få et overblik på 2 minutter