Skip to the content
Menu

Spændende DD2 artikel om diabetisk neuropati i Sygeplejersken

I det nyeste nummer af Sygeplejersken, som netop er kommet på gaden, er der en artikel om diabetisk neuropati fra DD2. Artiklen er et godt eksempel på den praksisnære forskning fra DD2.

Diabetisk polyneuropati er en diabetisk følgesygdom, som bl.a. medfører øget risiko for udvikling af diabetiske fodsår og for amputationer. Nogle patienter med diabetisk polyneuropati udvikler invaliderende nervesmerter, såkaldt smertefuld diabetisk polyneuropati. Behandlingen af følgesygdommen er kostbar på den lange bane, hvorfor forebyggelse er relevant.

En klinisk konklusion fra studiet er, at det er vigtigt at være opmærksom på neuropati allerede tidligt i et T2D-forløb, da diabetisk polyneuropati er associeret
med modificerbare risikofaktorer såsom overvægt og rygning. Desuden viser studiet, at det er vigtigt at være opmærksom på den betydning diabetisk polyneuropati kan have på den mentale sundhed – både blandt de med og uden nervesmerter. Det nye DD2-studie understreger således vigtigheden af en omhyggelig screening for diabetisk polyneuropati og smerte tidligt i et T2D-forløb.

Hele artiklen kan læses her

 

Artiklen er viderebragt med tilladelse fra Sygeplejersken.

Hvad er DD2

Få et overblik på 2 minutter