Skip to the content
Menu

Optimeret behandling af patienter med type 2 diabetes

DD2 deltager i et forskningsprojekt om digital coaching af patienter med type 2 diabetes og klinisk beslutningsstøtte til almen praksis (DICTA).

Formålet med projektet er at udvikle og teste en digital intervention målrettet
personer med type 2 diabetes.

Det klinisk kontrollerede studie i DICTA startede 1. januar 2021, hvor praksis løbende rekrutteres og randomiseres til enten en interventionsgruppe eller kontrolgruppe det første år. Kontrolgruppen får mulighed for at anvende den digitale løsning efter et år.

Hvis en praksis opfylder inklusionskriterierne, kan den booke et uforpligtende DICTA-møde, inden den tager stilling til, om den ønsker at være med i projektet. Mødet kan bookes på www.dicta.dk.

Læs mere her i artiklen fra Månedsskrift for almen praksis, januar 2021.

Artiklen er viderebragt med tilladelse fra Månedsskrift for almen praksis.

Hvad er DD2

Få et overblik på 2 minutter