Skip to the content
Menu

10.000 patienter i DD2 sikrer unik viden om type 2 diabetes

DD2's landsdækkende biobank under de fem danske Steno-centre skal bane vejen til bedre behandling af mennesker med type 2 diabetes. Indtil videre har 10.000 danskere med nydiagnosticeret type 2 diabetes doneret blod og data til gavn for fremtidig forskning.

- Jeg vil gerne hjælpe andre mennesker, så de kan få et bedre liv end mig.

Sådan lyder det fra 65-årige Ole Henrik Rosenlund Jensen fra Skødstrup i Østjylland. Han er patient nr. 10.000 med type 2 diabetes, som har valgt at donere blod og data til DD2 – Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes. Centeret hører under forskningsenheden på Steno Diabetes Center Odense.

DD2’s biobank og datamateriale står til rådighed for forskning i type 2 diabetes og er dermed med til at sikre en bedre og mere individuel behandling af den komplekse sygdom i fremtiden.

Det er blevet en helt unik forskningsressource, fortæller leder af DD2 Jens Steen Nielsen.

- Vi har fået opbygget en national kohorte, som er ret repræsentativ, fordi vi får blodprøver og data fra 10-15 procent af alle nydiagnosticerede med type 2 diabetes via et samarbejde med lægepraksisser fra hele landet. Den viden, vi er med til at skabe, kan virkelig flytte noget i forhold til fremtidens diabetesbehandling, forklarer han.

Indtil videre har 17 procent af alle praktiserende læger i Danmark sagt ja til at være en del af projektet.

I Danmark lever omkring 250.000 mennesker med type 2 diabetes. Sygdommen kan forkorte livet og påvirke kredsløb, syn, følesans og nyrer. Derudover har et forskningsprojekt fra bl.a. SDU og Institute of Applies Economics and Health Research vist, at diabetes koster det danske samfund mere end 30 milliarder kroner om året. Der er derfor alle mulige både menneskelige og økonomiske grunde til at forske i sygdommen.

Type 2 diabetes er mere end bare én sygdom
Alle, der er blevet diagnosticeret med type 2-diabetes inden for de seneste to år, kan bidrage med data, blod- og urinprøver til biobanken. Læs mere om det her: https://dd2.dk/har-du-type-2/tilmeld-dig-her

For at få adgang til biobanken skal man som forsker - foruden de etiske og juridiske godkendelsesprocedurer - have sit projekt til vurdering hos DD2’s faglige rådgivningsforum. Rådet består af repræsentanter fra alle Steno-centre i Danmark og almen praksis.

Data fra DD2 har allerede resulteret i 30 forskellige forskningsprojekter og mere end 70 videnskabelige artikler.

- Vi har blandt andet ved hjælp af simple kliniske målinger fra de første 7.000, som er indrulleret i DD2, kunnet undersøge, hvorvidt type 2 diabetes er mere end én sygdom. Her har vi kunnet se, at mens langt de fleste har både en nedsat insulinfølsomhed og insulinproduktion, er der grupper af patienter, som godt kan have en høj insulinproduktion eller en høj insulinfølsomhed. Derfor skal behandlingen i fremtiden selvfølgelig tilpasses lige netop den gruppe, de hører til, forklarer han.

Biobanken giver også mulighed for at forske i sammenhængen mellem type 2 diabetes og andre sygdomme - som for eksempel cancer - fordi data bliver sammenkoblet med de offentlige registre.

- Det kan være, at der sidder en forsker, som gerne vil have adgang til data fra mennesker, som har fået type 2 diabetes og efterfølgende udviklet cancer. I det tilfælde vil DD2 have en undergruppe på 2-300 personer, der ellers ville være næsten umulige at finde, forklarer Jens Steen Nielsen.

DD2, som står for ”Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes”, er finansieret af blandt andre Novo Nordisk Fonden og Det Strategiske forskningsråd.

Det store spørgsmål i fremtiden er dog, om biobanken kan blive ved med at eksistere.

- Lige nu er vi finansieret til udgangen af 2023, men hvad der skal ske derefter, ved vi ikke. Men vi håber selvfølgelig, at vi kan fortsætte med at bevare denne unikke ressource, for den giver nogle muligheder for virkelig at flytte noget inden for behandlingen af type 2 diabetes, siger han.

For yderligere oplysninger kontakt:
Jens Steen Nielsen, centerleder på DD2, tlf. 21 60 90 32

Fakta
• DD2 står for ”Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes” og har eksisteret i over 10 år. Centeret er en del af Steno Diabetes Center Odense og ledes af en bestyrelse med repræsentanter fra alle Steno-centre i Danmark.

• Centerets vision er at bygge bro mellem nye forskningsresultater og behandling af patienterne. Det gør vi ved at indsamle viden og data om type 2 diabetes og stille det til rådighed for diabetesforskningen.

• Målet er, at alle mennesker med type 2 diabetes skal tilbydes en individuel behandling, fordi type 2-diabetes er mere end én sygdom.

• DD2 har etableret en biobank og database, hvor der løbende indsamles data samt blod- og urinprøver fra personer med nydiagnosticeret type 2 diabetes. Har man fået diabetes inden for de sidste 2 år, kan man være med.

• Det indsamlede og analyserede data sammenkobles løbende med offentlige registre. Det giver mulighed for at følge udviklingen i sygdomsforløb og spore tendenser, der kan indsættes i en større sammenhæng af viden og informationer.

• DD2 er på nuværende tidspunkt finansieret af Novo Nordisk Fonden.

 

 

Hvad er DD2

Få et overblik på 2 minutter