Skip to the content
Menu

Webinar om monogenetisk diabetes: bliv klogere på denne undertype

Monogenetisk diabetes er en undertype af diabetes, der i modsætning til de almindelige type 1 og type 2 former skyldes ændringer i kun ét gen. Monogenetisk diabetes kan være svær at opdage, og de fleste tilfælde er ikke diagnosticeret. I en undersøgelse fra DD2 er det ved at blive kortlagt, hvor stor en andel af den almene type 2 diabetespopulation, der kunne have uopdaget monogenetisk diabetes. Webinaret vil komme ind på, hvad monogenetisk diabetes er, hvorfor det er vigtigt at opdage, og hvordan det diagnosticeres - både nu og med fremtidsperspektiv.

Se webinaret her

Fagligt oplæg ved:
Anne Cathrine Baun Thuesen, læge og ph-d. studerende

Webinaret tager ca. 32 min.

God fornøjelse :-)

Hvad er DD2

Få et overblik på 2 minutter