Skip to the content
Menu

Sammenhæng mellem fødselsvægt og udviklingen af type 2 diabetes (webinar)

På webinaret kan du høre om de nye resultater, der viser en meget stærk sammenhæng mellem fødselsvægt og udviklingen af type 2 diabetes, samt hvad der forventes at komme ud af det igangværende studie i undertyper i DD2.

Oplægget holdes af Allan Vaag, som er professor og én af de fem personer som oprindeligt stod bag DD2 i 2010. Han leder i dag det store nationale projekt, som anvender DD2-data til at øge vores forståelse af undertyper af type 2 diabetes. Hans primære fokus er at forstå betydningen af fødselsvægt på udviklingen af type 2 diabetes og dets komplikationer.

Se webinaret her

Webinaret tager ca. 43 min.

God fornøjelse :-)

Hvad er DD2

Få et overblik på 2 minutter