Skip to the content
Menu

7 studier med DD2-data på den europæiske diabetes-forenings årsmøde (EASD)

Igen i år er DD2 stærkt repræsenteret, når EASD afholdes først i oktober. Hele 7 studier, der har anvendt data fra DD2, bliver præsenteret i det videnskabelige program.

I DD2 er vi selvfølgelig utroligt glade for at se, at de data, som vi indsamler, bliver anvendt til forskning. Formålet med EASD er netop at fremme og støtte forskning inden for diabetesområdet, dele den opnåede viden og lette anvendelsen heraf.

Herunder kan du læse et kort uddrag af de 7 studier og følge linket i overskrifterne, hvis du er interesseret i at læse mere.

Infektion
Type 2 diabetes (T2D) er forbundet med forhøjet risiko for alvorlige infektioner, men mekanismerne er uklare. Studiet undersøgte, om risikoen for infektioner er højere hos T2D subgruppen med høj insulinresistens, og om det er forbundet med risikofaktorer som høje niveauer af fedt i blodet, inflammation og komorbiditeter ved T2D diagnosetidspunktet sammenlignet med andre T2D subgrupper. Studiet viste, at personer med høj insulinresistens i forhold til dem med lav insulinresistens havde markant øget risiko for infektioner ud over det, som var forbundet med overvægt, inflammation og komorbiditet.
Fedme og subklinisk inflammation – en mediationsnanalyse
Studiets formål var, at fastslå i hvilken udstrækning fedme er forbundet med subklinisk inflammation hos personer med nydiagnosticeret T2D samt at forstå, hvordan dette muligvis er medieret af fysisk aktivitet, faste hyperinsulinemia, glykæmisk kontrol, plasmalipider, blodtryk og/eller andre komorbiditeter. Studiet viste, at abdominal fedme er associeret med subklinisk inflammation, og at faste C-peptid er en meget vigtig medierende faktor i fedmedrevet inflammation.
BMI og dødelighed
Studiet undersøgte, om selvrapporteret BMI ved 20 år, højeste BMI i livet og BMI målt ved diagnosetidspunkt var forbundet med øget dødelighed blandt personer med nydiagnosticeret T2D. Studiet viste, at blandt personer med nydiagnosticeret T2D var dødeligheden forskellig for BMI målt på forskellige tidspunkter i livet. Dødeligheden var især forhøjet med svær overvægt (BMI>35), men de højeste dødelighedsratioer blev observeret for BMI i en alder af 20 år og højeste BMI i livet.
Fødselsvægt
Studiet undersøgte, om lav fødselsvægt øgede risikoen for makrovaskulære komplikationer og dødelighed i årene efter diagnosticering af T2D. Studiet viste, at en lav fødselsvægt <3.000 g sammenlignet med en normal fødselsvægt på 3.000-3.700 g var associeret med højere 5-års risiko for kardiovaskulære sygdomme. Modsvarende var høj fødselsvægt >3.700 g ikke forbundet med øget risiko for makrovaskulære komplikationer og dødelighed.
Ny biomarkør for hjertesvigt og andre hjertesygdomme (NT-proBNP)
Natriuretiske peptider udskilles fra hjertet som en kompensatorisk reaktion på øget belastning og er forhøjet ved eksempelvis hjertesvigt. Studiet undersøgte, om natriuretiske peptider er forbundet med faktorer såsom vægt, inflammation og insulinresistens hos patienter med nydiagnosticeret T2D. Studiet viste, at øget vægt og insulinresistens er forbundet med lavere niveauer af natriuretiske peptider hos patienter med T2D. Sammenhængen mellem natriuretiske peptider og vægt samt insulinresistens var mest udtalt hos yngre og aftog gradvist i styrke med stigende alder. Omvendt blev sammenhængen mellem natriuretiske peptidniveauer og inflammation mere tydelig hos ældre individer.
Genetisk disponering for type 2 diabetes
Studiet undersøgte, om en stærk genetisk disponering for T2D (via den genetiske nukleotidvariant TCF7L2rs7903146) er forbundet med særlige kliniske karakteritika hos nydiagnosticerede T2D patienter. Studiet viste, at denne specifikke genetiske variant er forbundet med yngre alder ved diagnosetidspunkt, mindre fedme, lavere insulinsekretion (HOMA2-B) og højere estimeret insulinsensitivitet (HOMA2-S).
Fysisk aktivitet
Formålet med studiet var for personer med T2D at anvende objektivt målt fysisk aktivitet til at identificere grupper med forskellige fysiske aktivitetsniveauer samt i de grupper at undersøge, om der var forskel i karaktertræk som sociodemografi og sundhedsrelateret karakteristik, motivation for fysisk aktivitet og personlighedstræk. Der blev identificeret fire grupper med meget forskellige fysiske aktivitetsniveauer. Til trods for dette var der ikke forskelle imellem grupperne på nogle af de undersøgte karaktertræk.

Hvad er DD2

Få et overblik på 2 minutter