Skip to the content
Menu

Kerneopgaverne i det faglige rådgivningsforum er at definere, hvilket materiale der skal indsamles, bidrage til optimering af materialeindsamlingen og fremme anvendelsen af materialerne til forskning og udvikling.

Det faglige rådgivningsforum i DD2 har en bred og national forskningsfaglig sammensætning og udgøres af repræsentanter fra forskningsmiljøerne, der arbejder både med almen medicin og type 2 diabetes.

 

Medlemmer af det faglige rådgivningsforum

Professor Kurt Højlund (formand)
Professor Henning Beck-Nielsen
Klinisk professor Jørgen Rungby
Professor Henrik Toft Sørensen
Post doc, phd og læge Rasmus Køster-Rasmussen
Professor Allan Vaag
Professor Michael Hecht Olsen
Forskningschef, professor Niels Jessen
Enhedschef Annelli Sandbæk
Professor Niels Ejskjær
Almen praksis professor Jette Kolding Kristensen
Professor Jens Søndergaard

 

I møderne i det faglige rådgivningsforum deltager også

Programleder i DD2 Jens Steen Nielsen
Koordinator i almen praksis Johan Ludvig Reventlow

 

Møder

Det faglige rådgivningsforum mødes 3-4 gange årligt

 

Hvad er DD2

Få et overblik på 2 minutter