Skip to the content
Menu

Kerneopgaverne i det faglige rådgivningsforum er at definere, hvilket materiale der skal indsamles, bidrage til optimering af materialeindsamlingen og fremme anvendelsen af materialerne til forskning og udvikling.

Det faglige rådgivningsforum i DD2 har en bred og national forskningsfaglig sammensætning og udgøres af repræsentanter fra forskningsmiljøerne, der arbejder både med almen medicin og type 2 diabetes.

 

Medlemmer af det faglige rådgivningsforum

Professor Kurt Højlund (formand)
Professor Henning Beck-Nielsen
Klinisk professor Jørgen Rungby
Professor Henrik Toft Sørensen
Post doc, phd og læge Rasmus Køster-Rasmussen
Professor Allan Vaag
Professor Michael Hecht Olsen
Forskningschef, professor Niels Jessen
Enhedschef Annelli Sandbæk
Professor Niels Ejskjær
Almen praksis professor Jette Kolding Kristensen
Professor Jens Søndergaard
Praktiserende læge Johan Ludvig Reventlow

I møderne i det faglige rådgivningsforum deltager også

Programleder i DD2 Jens Steen Nielsen

Møder

Det faglige rådgivningsforum mødes 3-4 gange årligt

 

Hvad er DD2

Få et overblik på 2 minutter