Skip to the content
Menu

Det faglige rådgivningsforum i DD2 har en bred og national forskningsfaglig sammensætning og udgøres af repræsentanter fra forskningsmiljøerne, der arbejder både med almen medicin og type 2 diabetes.


Kerneopgaverne i det faglige rådgivningsforum er at definere hvilket materiale, der skal indsamles, bidrage til optimering af materialeindsamlingen og fremme anvendelsen af materialerne til forskning og udvikling.

 

Medlemmer af det faglige rådgivningsforum

Professor Henning Beck-Nielsen (formand)
Klinisk professor Jørgen Rungby
Professor Henrik Toft Sørensen
Post doc, phd og læge Rasmus Køster-Rasmussen
Lektor, dr. med., overlæge Henrik Vestergaard
Centerdirektør Steno Diabetes Center Sjælland Lise Tarnow
Forskningschef, professor Niels Jessen
Enhedschef Annelli Sandbæk
Professor Niels Ejskjær
Almen praksis professor Jette Kolding Kristensen
Professor Kurt Højlund
Professor Jens Søndergaard

 

I møderne i det faglige rådgivningsforum deltager også

Programleder i DD2 Jens Steen Nielsen
Koordinatorer i almen praksis Birgitte Ries Møller og Johan Ludvig Reventlow

 

Møder

Det faglige rådgivningsforum mødes 3-4 gange årligt

 

Hvad er DD2

Få et overblik på 2 minutter