Skip to the content
Menu

DD2 i Ugeskrift for Læger

Ugeskrift for Læger har netop frigivet artikel om DD2-projektets status.

Artiklen fortæller, at I dag har mere end 300.000 danskere diabetes, og tallet forventes at vokse til nær det dobbelte antal i 2025.

Målene for DD2 er at sikre den enkelte patient med nydiagnosticeret type 2-diabetes normal livslængde og livskvalitet. Her er vigtige faktorer forbedret individualiseret behandling, som skal reducere omfang og antal af senkomplikationer, samt øget niveau af fysisk aktivitet.

DD2 har som kernene i projektet oprettet ny forskningsbiobank med blod- og urinprøver til fæno- og genotypisk diagnosticering samt en databank. Videre registrerer DD2 også patienternes selvvurderede helbred og kobler systematisk til eksisterende registerdata.

DD2 er finansieret frem til marts 2015, og der arbejdes på en mere langsigtet implementering.

Forskningen i DD2 er åben. Alle kan fremsende protokolforslag til DD2´s forskningsudvalg.

Klik her, og læs hele artiklen fra Ugeskrift for Læger: "DD2 - nye veje i behandlingen af type 2-diabetes".

Hvad er DD2

Få et overblik på 2 minutter