Skip to the content
Menu

Dansk forskning indhenter real life data om anvendelsen af SGLT-2

Af Anne Mette Steen-Andersen

Hidtil har der ikke foreligget real life data på anvendelsen af SGLT-2-hæmmerne. Men nu har en gruppe forskere fra Dansk Center for Strategisk Forskning i type 2-diabetes (DD2) identificeret de patienter i DD2-kohorten, som behandles med de nye blodsukkersænkende præparater.

 

»SGLT-2-hæmmerne har efterhånden været på markedet i nogle år. Guidelines fortæller os, hvilke patienter, der kan tilbydes SGLT-2 som andet valgs præparat, men der mangler viden om hvilke patienter, der så rent faktisk får ordineret præparaterne, og hvad der karakteriserer de patienter, som ordineres SGLT-2 i praksis,« siger projektleder på DD2 Jens Steen Nielsen, som præsenterede studiet tirsdag formiddag på EASD.

Overraskende data

Studiet viser, at det overvejende er unge type 2-diabetikere, som er svært overvægtige, har været på diabetes-ambulatorium og har et dereguleret blodsukker, som sættes i behandling med SGLT-2-hæmmere. Det kommer ikke bag på Jens Steen Nielsen, at det er de patienter, som ikke har haft effekt af en traditionel behandling med metformin, som sættes i gang med SGLT-2-hæmmere. Men det overrasker ham, at patienter, der sættes i SGLT-2 behandling ikke har øget risiko for tidlige kardiovaskulære komplikationer sammenlignet med de patienter, som fortsætter på metformin.

»Da vi trak data fra vores kohorte, havde SGLT-2-hæmmerne ikke været i brug særlig længe. Min antagelse var, at klinikerne først ville anvende det nye præparat, når de havde forsøgt sig med andre kendte behandlingsalternativer. Overraskende nok er det ikke kun patienter, som har tidligere kardiovaskulære problemer, der får SGLT-2 hæmmere« siger Jens Steen Nielsen.

Et godt redskab i praksis

Studiet har undersøgt en kohorte på 4.378 patienter med type 2-diabetes. Heraf overgik 260 til enten behandling med SGLT-2-hæmmere alene eller som supplement til deres metformin. Jens Steen Nielsen understreger, at det er vigtigt at have in mente, at antallet af behandlede patienter er forholdsvis lavt.

Siden forskerne indsendte abstractet, er salget af SGLT-2-hæmmere, ifølge Jens Steen Nielsen, øget markant. Han antager, at antallet af patienter i behandling med præparaterne om nogle år vil være fem til seks gange så højt, som det er i dag. Og til den tid vil real life data for alvor komme klinikerne til gode, siger han:

»Til den tid vil data med stor præcision kunne sige noget om, hvordan det går patienter i behandling med SGLT-2-hæmmere sammenlignet med patienter i behandling med f.eks. GLP-1-receptor-agonister. Det vil forbedre lægernes kliniske beslutningsgrundlag, da de får et mere klinisk relevant billede af, hvilke patienter, der har bedst effekt af de forskellige præparater på markedet.«   

Hvad er DD2

Få et overblik på 2 minutter