Skip to the content
Menu

Nyt projekt skal give diabetespatienter bedre og billigere behandling

Der findes op til tyve forskellige variationer af type 2-diabetes, og det er den enkelte variation, som afgør, hvilken type behandling den pågældende patient har gavn af.

I IDA-projektet arbejder forskerne med ti forskellige patientkategorier, hvor de inkluderede patienter placeres på baggrund af deres genetik og livsstilsfaktorer.

»Vi ved idag, at der både kan være genetiske og livsstilsmæssige årsager til type 2-diabetes. Når vi kender dét svar, ved vi også, hvordan vi kan hjælpe patienten bedst. Er det eksempelvis overvægt, fysisk inaktivitet eller forkert mad, der er problemet, kan man rådgive om lige netop det, der kommer patienten bedst til gode. Så kan patienten koncentrere sig om at arbejde med det, der hjælper lige netop ham eller hende,« udtaler professor Henning Beck-Nielsen, der er leder af DD2 og som de seneste to år har arbejdet intensivt med IDA, til Fyns Amtsavis.

 

Besparelser på medicinudgifterne

IDA-projektet skal løbe over de næste ti år, og skal planmæssigt inkludere 1000 patienter. Når de optages i projektet skal patienterne til en omfattende undersøgelse, hvor de får taget blod- og urinprøver for at klarlægge årsagen til deres sygdom.

Derudover skal patienterne gå til de obligatoriske fire årlige undersøgelser ved deres egen læge. Den omfattende undersøgelse gentages efter henholdsvis to og fem år.

Formålet hermed er forbedre patientforløbene ved at sørge for, at patienterne får den rigtige medicin og rådgivning tidligt i deres sygdomsforløb. Den målrettede behandlingsindsats har endvidere potentiale til at spare samfundet for unødige udgifter, siger Henning Beck-Nielsen.

»Der er et stort potentiale for at spare penge til medicinudgifter, da patienterne skal have færre præparater, end de får i dag. Derudover er målet selvfølgelig også, at patienterne lever længere og har flere gode år, mens de lever.«

I dag oplever Henning Beck-Nielsen, at type 2-diabetikere får op til ti forskellige præparater, som de skal tage dagligt eller på ugentlig basis. Der foreligger ikke viden om, hvordan kroppen reagerer på behandling med så mange præparater samtidig, hvorfor det, ifølge Henning Beck-Nielsen, giver god mening at forsøge at nedbringe medicinforbruget

 

Et samarbejde med almen praksis

IDA-projektet er tænkt som et samarbejde med almen praksis. De praktiserende læger, som medvirker i projektet, kan indhente data om, hvilke undertyper deres patienter er, så de til de kommende konsultationer kan målrette deres behandling og vejledning herefter.

Med projektet får de praktiserende læger en facitliste, hvor de kan gå ind og få at vide, hvilken type medicin, de skal give patienterne.

Hvad er DD2

Få et overblik på 2 minutter