Skip to the content
Menu

DD2 søger en konsulent til relationsskabende arbejde i det nordjyske

DD2 søger en konsulent til relationsskabende arbejde i forbindelse med diabetesforskningen i det nordjyske

Er du god til at skabe relationer, og er du god til at arbejde selvstændig men samtidig en holdspiller? Har du en god viden om sundhedssystemet og lyst til en udadvendt hverdag med kontakt til mange aktører i sundhedssystemet? Så kan du være vores nye kollega.

DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes under Steno Diabetes Center Odense søger en ny kollega til en meget alsidig stilling, hvor du skal vedligeholde og udvikle vores relationer til almen praksis, hospitalsambulatorier, klinisk biokemiske afdelinger og igangsætte samarbejdet med kommuner i dit område, som geografisk vil være den nordlige del af Region Midtjylland og Region Nordjylland. Ansættelsen er tidsbegrænset frem til den 31. december 2022. Tiltrædelse den 1. oktober 2020 eller hurtigst muligt derefter. Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer. To tilsvarende funktioner findes allerede for Østdanmark samt Fyn/Sydjylland, og der vil derfor være sparring og tæt dialog mellem alle 3 områder. Du vil have stor indflydelse på at præge og opbygge dit område i samarbejde med det øvrige DD2-team.

Dit nye job
Du vil i samarbejde med teamet fungere som DD2’s bindeled til primært almen praksis men også til hospitalsambulatorier, klinisk biokemiske afdelinger og kommuner i dit område. Din dagligdag vil bestå i at planlægge, kontakte og besøge almen praksis, hospitaler og kommuner, hvor du skal fortælle om DD2-projektet med henblik på at sikre deres deltagelse og fastholdelse og dermed øge indrulleringen af personer med type 2 diabetes i DD2’s biobank og database. Du vil i samarbejde med de øvrige ansatte i DD2 skulle skabe nye relationer til relevante aktører i området med henblik på at øge synligheden af DD2 og som konsekvens heraf også indrulleringen. Du vil også skulle repræsentere DD2 ved fx konferencer, praksisdage og lignende arrangementer. Desuden vil få ansvaret for at følge op på indrulleringen i dit område.

Der vil også være andre opgaver forbundet med stillingen. Herunder opgaver i relation til at kunne formidle projekter som DD2 er en del af samt planlægning og afholdelse af møder, udarbejdelse materiale, referater mv.

DD2’s kontor er placeret hos Steno Diabetes Center Odense og samarbejder tæt med alle fem Steno Diabetes Centre. I jobbet forventes et tæt samarbejde med Steno Diabetes Center Aarhus og Steno Diabetes Center Nordjylland. Den fysiske afstand mellem den nordlige del af Jylland og DD2’s kontor i Odense gør, at vi ikke forventer, at du møder på kontoret hver dag, men at du deltager i de relevante møder og i specielt oplæringsfasen, skal du være indstillet på at bruge en del tid sammen med teamet i Odense. Efter oplæringen vil jobbet muligvis varetages fra en hjemmearbejdsplads eller fra en af vores samarbejdspartnere og indeholde en meget stor medbestemmelse på, hvordan arbejdet disponeres, ligesom det forventes, at videomøder anvendes til ugentlig opfølgning.

Din baggrund
- Du har en sundhedsfaglig baggrund, gerne med kendskab til implementering af nye tiltag i almen praksis, kommuner og/eller hospitaler
- Du kender dagligdagen i almen praksis godt og har også gerne et godt kendskab til både hospitaler og kommuner
- Du har lyst til at drive kontakten til de relevante samarbejdspartnere både via telefon, mail, breve og personligt fremmøde
- Du kender til processen omkring blodprøvetagning og håndtering af prøver
- Du formidler information på en behagelig men også præcis og konkret måde
- Du er god til at følge op på de initiativer, der sættes i gang
- Du er hurtig til at sætte dig ind i nye områder og arbejder målrettet, struktureret og selvstændigt
- Du er fuld af gåpåmod - ansvarlig, initiativrig, serviceminded og en god holdspiller

Vi tilbyder dig
- Selvstændige og spændende opgaver i et afslappet, uhøjtideligt, men travlt og afvekslende miljø
- Engagerede kollegaer som du vil kunne sparre med
- Fleksibilitet i forhold til selv at præge dine arbejdsopgaver og din arbejdsdag

Dit nye arbejdsssted
DD2 arbejder med at optimere og individualisere behandlingen af personer med type 2 diabetes. Det gør vi ved at indsamle viden samt blod- og urinprøver blandt personer med type 2 diabetes, som anvendes til forskning. DD2 indgår i flere studier med fokus på optimering af behandlingen af type 2 diabetes. DD2 startede i 2010 og har i dag etableret en biobank og en forskningsdatabase på et højt internationalt niveau. DD2 er eksternt finansieret bl.a. af Novo Nordisk Fonden og Danske Regioner, og kontoret er placeret i lokaler på Odense Universitetshospital i tilknytning til Steno Diabetes Center Odense. DD2 har mange partnere, som er placeret i hele Danmark. Se mere på www.dd2.dk. Vi arbejder i et lille og meget fleksibelt team, hvor alle har en varieret dagligdag. Det er vigtigt, at du kan deltage aktivt i dette og kan håndtere skiftende deadlines og arbejdsprioriteringer, ligesom der vil være perioder, hvor du i samarbejde med teamet vil skulle udføre opgaver ud over jobbeskrivelsen.

Løn- og ansættelsesvilkår
- Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst, hvor den ansættende myndighed er Region Syddanmark.
- Gyldigt kørekort er en betingelse
- Kørsel foregår i egen bil
- Befordringsgodtgørelse udbetales i henhold til OUH’s gældende regler
- Hvis du kommer fra et ansættelsesforhold udenfor Region Syddanmark, vil der være 3 måneders prøvetid
- Referencer indhentes inden ansættelse

Spørgsmål
Du er velkommen til at kontakte programleder Jens Steen Nielsen på j.s.nielsen@rsyd.dk eller 21 60 90 32, hvis du har spørgsmål til jobbet.

Se mere om Steno Diabetes Center Odense her.

Din ansøgning
Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV og øvrige relevante dokumenter. Der er ansøgningsfrist den 19. august, og vi forventer at afholde samtaler den 25. august.

Du kan søge stillingen her.

 

 

 

Hvad er DD2

Få et overblik på 2 minutter