Skip to the content
Menu

DD2-data med i 6 studier på årsmødet i den europæiske diabetesforening

I midten af september er der hele 6 studier, som har gjort brug af data fra DD2, der præsenteres på årsmødet i den europæiske diabetesforening (EASD). Formålet med EASD er at fremme og støtte forskning inden for diabetesområdet, dele den opnåede viden og lette anvendelsen heraf.

Mødet afholdes i år i Stockholm med mere end 15.000 deltagere fra 130 lande. Vi er i DD2 meget stolte over at være repræsenteret i 6 studier i det omfattende videnskabelige program, som viser de seneste resultater inden for diabetesforskning og præsenteres af førende eksperter på området.

Her kan du læse et lille udpluk af resultaterne fra de 6 studier, hvori der indgår data fra DD2:

Fysisk aktivitet

Studiet undersøgte sammenhængen mellem fysisk aktivitet, insulinproduktion og insulinresistens og fandt, at øget insulinfølsomhed og nedsat insulinproduktion er associeret med højere fysisk aktivitetsniveau.

At insulinproduktionen falder, kan ses som respons på den øgede insulinfølsomhed samt understøtter tidligere fund af, at insulinproduktionen er mindre påvirket af fysisk aktivitet end insulinsensitiviteten.

Demens

Studiet undersøgte, om øget insulinresistens og inflammation (CRP) målt tæt på diabetesdiagnosen var associeret med den fremtidige risiko for demens. Modsat hypotesen var risikoen for at udvikle demens ca. 40% større hos diabetespatienter med en lavere grad af insulinresistens og systemisk inflammation ved diagnose. Det lille antal af cases med demens og den korte follow-up tid øger dog risikoen for omvendt kausalitet.

Fødselsvægt

Studiet viste, at lav fødselsvægt (< 3000 g) var associeret med yngre alder, mindre overvægt og lavere genetisk disponering ved diabetesdebut. Derudover var lav fødselsvægt associeret med øget subklinisk inflammation, hypertension og komorbiditet.

Subklassificering

I forsøget på at finde den perfekte subklassificering forsøgte man med flere matematiske modeller at inddele type 2 diabetespatienter i grupper på baggrund af forskellige parametre. Men forskellige klassifikationstilgange kunne ikke klassificere patienter med type 2 diabetes på en konsekvent måde. Grupperingen karakteriseret ved hyperinsulinæmi/høj insulin resistent fremstår dog som den mest distinkte gruppe.

Fænotype og polyneuropati

Forekomsten af diabetisk polyneuropati er øget hos type 2 diabetespatienter med en hyperinsulinæmisk fænotype (lav insulinsensitivitet og høj insulinproduktion). Hyperinsulinæmi alene er associeret med diabetisk polyneuropati uanset insulinresistens og andre metaboliske faktorer.

Kardiovaskulære events efter diagnose med type 2 diabetes

C-peptid (markør for insulinresistens) er bedre til at forudsige fremtidige kardiovaskulære events end C-reaktivt protein. Dette understreger vigtigheden af at have fokus på insulinresistensen i forhold til at forebygge kardiovaskulære events.

Hvad er DD2

Få et overblik på 2 minutter