Skip to the content
Menu

DD2-spørgeskemaundersøgelse om livskvalitet

DD2-indrullerede tilbydes nu spørgeskemaundersøgelse om livskvalitet

Med fokus på at forbedre livskvaliteten for den enkelte person med type 2 diabetes, tilbyder DD2 nu fremadrettet de indrullerede DD2-deltagere at være med i en online-spørgeskemaundersøgelse om livskvalitet.

Efter indrullering vil DD2-deltagere, der har oplyst deres e-mailadresse, automatisk få tilsendt et elektronisk spørgeskema om livskvalitet per mail til udfyldning i eget hjem. Deltagerne vælger selv, om de ønsker at deltage i undersøgelsen.

Spørgeskemaundersøgelsen vil ikke påvirke arbejdet med at indrullerer patienter i DD2, da denne del er implementeret. Personalet på de mange DD2-indrulleringssits vil derfor ikke mærke ændringer i forhold til nu.

Opdateret deltagerinformation på www.DD2.nu

I forbindelse med spørgeskemaet om livskvalitet er deltagerinformationen til DD2-deltagere nu opdateret. Du finder deltagerinformationen samme sted som altid på DD2-hjemmesiden under "Projektmedarbejder" og derefter "Patientinformation".

Spørgeskemaet om livskvalitet

Spørgeskemaet tager cirka 10 minutter for deltageren at udfylde, og er en elektronisk version af de kendte SF-12 og WHO-5 spørgeskemaer, blandt andet med spørgsmål til overskud i hverdagen.

Skemaet kan hentes i en pdf-version på DD2's hjemmeside under fanen "Projektmedarbejder" og "Patientinformation". Skemaet kan kun udfyldes elektronisk og altså IKKE indsendes i papirformat til DD2. Har de indrullerede deltagere ikke en e-mailadresse, kan de derfor ikke deltage.

Klik her, og hent spørgeskemat om livskvalitet.

Hvad er DD2

Få et overblik på 2 minutter