Skip to the content
Menu

Nyheder

DD2 NYT: Danmark dyrker DD2-projektet

Antallet af patienter som tilmelder sig DD2 tager fart. På det seneste er over 20 patienter per uge tilmeldt fra otte forskellige diabetesambulatorier og to almene praksisser fordelt over hele landet. Desuden er der indgået aftaler med seks nye diabetesambulatorier og 60 almene praksisser, som alle starter DD2 efter sommerferien. Dette understreger den stigende interesse, som ...

DD2 NYT: Japansk gåtræning mod type 2 diabetes?

Om træning kan anvendes i behandling af type 2 diabetes, er et vigtigt spørgsmål at få besvaret videnskabeligt i DD2-projektet. Spørgsmålet søges besvaret via en stor national undersøgelse som starter i 2012, men de indledende pilotforsøg gennemføres netop nu af PhD studerende Kristian Karstoft på Rigshospitalet.Her undersøges blandt andet hvilke træningsformer, der giver de b ...

DD2 NYT: DD2 i DR Deadline og Update

Se indslagene i DR Deadline og Update, og hør hvordan forskere bag DD2 vil afhjælpe følgerne af type 2 diabetes med verdens største forskningsprojekt om sygdommen. I Deadlineindslaget interviewes Henning Beck-Nielsen, professor på Odense Universitetshospital. Desuden kan du møde projektsygeplejerske Vibe Vestergaard og en patient, som gennemgår DD2-undersøgelsen. ...

DD2 NYT: DD2 i TV2 Østjylland

Se TV2 Østjylland i DD2-debat med Jens Sandahl Christiansen, professor fra Århus Universitetshospital, hvor perspektiverne med DD2-projektet diskuteres. I debatten deltager desuden en patient, der har en arvelig form af type 2 diabetes. Arvelig type 2 diabetes er netop en af de diabetesundergrupper, som DD2-projektet forventes at kunne hjælpe på kort sigt. Vi mener, DD2-projek ...

DD2 NYT: Den første patient

Den første DD2-patient er undersøgt og registreret i DD2-databasen. Målet er 50.000 patienter i løbet af de næste 5 år. Patienten er første deltager i DD2-testfasen, som er startet på Århus Universitetshospital og om kort tid indledes i Odense. Vi forventer testfasen afsluttet og evalueret lige i begyndelsen af det nye år. Herefter er målet, at DD2 gradvist implementeres over ...

Hvad er DD2

Få et overblik på 2 minutter